česky english  français
 

Střídavá péče

Children of Europe - kdo jsme

Nezisková nevládní organizace, jejíž cíl je velice jednoduchý avšak v současné době velice důležitý: podporovat ochranu dětských práv a práv rodičů v celé Evropě. Propagovat ochranu dětských práv, především jejich právo na oba rodiče, šířit informace o střídavé péči s hlavním cílem - změna v zákoně o rodině České republiky. Ustanovit střídavou výchovu jako prvotní způsob úpravy porozvodové péče o dítě.

Udělat vše, co můžeme pro to, abychom zajistili to nejlepší pro dítě. Nejlepší rodič, jsou oba rodiče.

Napsali jsme na ministerstvo, žádali jsme vyjádření k novele Občanského zákoníku, v němž je nově definována podmínka pro přidělení střídavé výchovy.

Odpověď máme k nahlédnutí.

Článek uveřejněný nedávno v časpoise Sedm hovoří o střídavé péči trochu jinak - některé stránky si můžete přečíst zde... a další stránku zde...

Stoupající počet rozvodů a hlasy volající po rovnosti obou pohlaví, nás vedou k otázce:
"Je svěření dětí do výchovy či péče matce pro období, po rozvodu tím správným řešením?"

Tento u nás zavedený a velice obvyklý pořádek, je tak silný, že se zdá že jej není možné změnit. A přesto existují důkazy, které ukazují že existuje i jiná alternativa.
Tou jinou alternativou je střídavá péče
Je to koncept péče v období po rozvodu či rozchodu partnerů a je považován již v mnoha zemích jako velice výhodný.
Jeho základem je tzv. Plán střídavé péče, najdete jej na naší straně v sekci Tipy a triky

Střídavá péče či střídavá výchova?

Péčí se nazývá starání se o dítě mladšího věku, výchovou pak nazýváme péči o dítě starší.

Co to vlastně je střídavá výchova?

Tak můžeme nazvat koncept, který následuje po rozvodu a umožňuje oběma rodičům být s dítětem a hlavně žít s ním.
Matky a otcové mají zastávat silnou pozitivní mateřskou či otcovskou roli v životě dítěte. Mohou proto tuto roli zastávat i nadále, protože tráví s dítětem čas v době, kdy dítě žíje společně s jedním z rodičů.
Ale co je více důležité než sdílet čas s dítětem, je sdílet rovnocenně odpovědnost za výchovu.

Je možné stanovit střídavou výchovu i bez dohody rodičů, pokud to je v zájmu dítěte.

Existuje mnoho řešení střídavé péče, tak aby mohla být použita v různých situacích. Proto rozdělení času mezi oba rodiče může být v poměru od 30/70 až do poměru 50/50

Co je vlastně  společná péče?

Společná péče obou rodičů znamená, že není konkrétně rozhodnuto o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů. Jde o případy, kdy rodiče žijí po rozvodu ve společném bytě a na výchově se dohodli, společně jej také živí. Soud pouze schvaluje tuto dohodu.
 

Co je plán střídavé péče? 

Jde vlastně o formulář, který rodiče vyplní. Slouží jim oběma jako podklad na jehož základě se mohou domluvit jak vlastně bude probíhat péče o dítě/děti po rozvodu.

Proč střídavá výchova?

Mnoho dětí odmítá volbu mít jen “jednoho přiděleného rodiče” pro období po rozvodu a často s tím vyjadřují nesouhlas. Nechtějí přistoupit na tradiční a z jejich pohledu mnohdy umělé uspořádání situace tak, že jeden rodič se stane tím vzdáleným a také méně vídaným rodičem.

Střídavá péče nabízí dětem možnost vybudovat si k oběma rodičům smysluplný vztah. A oba rodiče se stanou zodpovědní za zdraví, vzdělání, vkus dětí, jejich záliby a koníčky za jejich kroužky.

Jaké jsou výhody?

- zaručuje pokračování rodinné péče a života, oba rodiče jsou pečující
- dítě má oba rodiče, a přestože žijí odděleně, určitě má domov u obou
- zaručuje, že jeden rodič není neúměrně zatížen odpovědností za disciplínu dítěte, zatímco ten druhý se stává víceméně rodičem poskytujícím pouze zábavu a radosti
 - mění obecně vžitý názor,  že jeden rodič je ten "starající se"  a ten druhý je ten "nepřítomný" či dokonce "virtuální"

Děti vychované ve střídavé péči si později lépe vedou v životě, než děti vychované jen jedním z rodičů. Protože ty z nich, které si zachovají kladný, smysluplný a pevný vztah k oběma rodičům, lépe zvládají rozpad rodiny či rozchod rodičů.

Důvod je více než jasný:

Se změnou postavení muže a ženy v novém tisíciletí se také mění zavedený řád: muž jakožto živitel, žena jakožto obstaravatelka chodu rodiny s menším příjmem.
Celkové proměny ve společnostech zemí EU vedou k proměnám rolí žen a mužů směrem k větší rovnosti v přístupu k zaměstnání a také k přístupu rolí v rodině.
Nový trend, který přináší větší zrovnoprávnění je takový, že každý z partnerů může zastávat obě role tedy roli v pracovní kariéře a také roli v rodině.
Ovšem při zachování podmínky, že žena a muž se mají vzájemně doplňovat a že každý z nich je jiný, ale také jedinečný a má za úkol ukázat dětem jiný postoj k životu. A ti z nás, kteří toto popírají, popírají vlastně základní femomén života objevující se v současné době.

(root)

Print